هزینه عصب کشی دندان

هزینه عصب کشی دندان در سال ۱۴۰۱ به صورت بازه ای بین ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون است. برای مشاهده جزئیات بیشتر تعرفه درمان ریشه در سال ۱۴۰۱ نگاهی به جداول این صفحه بی اندازید. قبل از مشاهده تعرفه ها اگر میخواهید بیشتر درباره فرآیند درمان ریشه یا عصب کشی بدانید حتما سری به صفحه “عصب کشی دندان چیست” بزنید. در این صفحه فیلم و عکس و توضیحات کاملی درباره این فرآیند ارائه شده است.

جدول هزینه عصب کشی دندان در سال ۱۴۰۱

این یک جدول کلی و بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت یا دانشگاه های علوم پزشکی است. ممکن است در کلینیک های تخصصی و پیشرفته این هزینه بیشتر شود و لزوما قرار نیست تمام کلینیک ها بر اساس مندرجات اینن جدول هزینه دریافت کنند.

نوع درمانهزینه عمومیتعرفه متخصص
هزینه پالپوتومی اورژانس دندان دائمی۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
هزینه درمان ریشه یک كاناله۶,۶۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
هزینه درمان ریشه دو كاناله۷,۵۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت درمان ریشه سه كاناله۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان ریشه چهار كاناله۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان ریشه یک كاناله دندان ٧۶,۷۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
تعرفه درمان ریشه دو كاناله دندان ٧۷,۵۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
نرخ درمان ریشه سه كاناله دندان ٧۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان ریشه چهار كاناله دندان ٧۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه درمان ریشه یک كاناله دندان ۸۶,۵۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
هزینه درمان ریشه دو كاناله دندان ۸۷,۵۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت درمان ریشه سه كاناله دندان ۸۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تعرفه درمان ریشه چهار كاناله دندان ۸۹,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
نرخ درمان مجدد یک كاناله۷,۶۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
قیمت درمان مجدد دو كاناله۹,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان مجدد سه كاناله۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه درمان مجدد چهاركاناله۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه درمان مجدد ریشه یک كاناله دندان ٧۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان مجدد ریشه دو كاناله دندان ٧۹,۲۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
نرخ درمان مجدد ریشه سه كاناله دندان ٧۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
نرخ درمان مجدد ریشه چهار كاناله دندان ٧۱۱,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
قیمت درمان مجدد ریشه یک كاناله دندان ۸۷,۵۰۰,۰۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰
هزینه درمان مجدد ریشه دو كاناله دندان ۸۹,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۷۰۰,۰۰۰
هزینه درمان مجدد ریشه سه كاناله دندان ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۷۰۰,۰۰۰
نرخ درمان مجدد ریشه چهار كاناله دندان ۸۱۰,۷۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت قطع نوک ریشه یا اپیکواكتومی (دندان ١ و ٢)۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
قطع نوک ریشه یا اپیکواكتومی (دندان 4 و 5 ) ریشه۷,۰۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
قطع نوك ریشه یا اپیکواكتومی (دندان ٦ و ٧ و ۸ ) ریشه اول۷,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قطع نوک ریشه یا اپیکواكتومی هر ریشه اضافی۳,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
رتروگراد-به ازاء هر ریشه۷,۰۰۰,۰۰۰ 
اپكسیفیکاسیون -كل جلسات  ۶,۰۰۰,۰۰۰
اپكسوژنزیس هر دندان۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
درمان پرفوراسیون با MTA یا cem-cement۴,۷۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
تعرفه بر اساس ریال است.

👋 برای انجام درمان دندانپزشکی در تهران فرم زیر را پر کنید

مینیمال

هزینه عصب کشی دندان در سال ۱۴۰۱ به چه عواملی بستگی دارد؟

تعداد کانال های ریشه هر دندان

هرچه تعداد کانال های ریشه یک دندان بیشتر باشد هزینه عصب کشی آن بالاتر خواهد رفت. از این حیث دندان های آسیاب که 4 کانال ریشه و گاها 5 کانال دارند قیمت عصب کشی بیشتری دارند و دندان های جلو که اغلب تک کاناله هستند هزینه های کمتری دارند.

اینفوگرافی از مراحل عصب کشی دندان

دولتی یا خصوصی بودن کلینیک

کلینیک ها و مراکز دولتی هزینه های کمتری برای پروسه های درمانی مانند کشیدن دندان، پر کردن دندان و یا عصب کشی دریافت می کنند. اما کلینیک های خصوصی معمولا چند درصد بیشتر از مراکز دولتی هزینه دریافت می کنند.  در مراکز دولتی هزینه عصب کشی دندان هر ساله بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت تعیین می شود اما در مراکز خصوصی معمولاً بدون توجه به این بخش نامه ها تعرفه ها را تعیین می کنند.

تخصص دندانپزشکی که درمان را انجام می دهد

کار درمان ریشه می‌تواند توسط یک دندانپزشک عمومی و یا متخصص اندو انجام شود. طبیعتا تعرفه درمان ریشه دندان توسط دندانپزشکان کمتر از هزینه ای است که اندودنتیست دریافت می کند. زیرا یک اندودنتیست به صورت تخصصی و با درصد موفقیت بالا مشکلات ریشه دندان را برطرف می کند.

به دلیل اینکه متخصص اندو قادر است درمان های تخصصی زیر را برای بیماران انجام دهد هزینه عصب کشی دندان توسط این دندانپزشک بیشتر از دندانپزشکان عمومی است:

 • درمان اصولی ریشه دندان
 • تشخیص و درمان کامل ضایعاتی مانند آبسه‌ دندانی و فیستول های داخل یا خارج دهان
 • درمان مجدد عصب کشی دندان به صورت تخصصی
 • تشخیص دقیق منشاء تمامی دردهای ایجاد شده در داخل دهان و فک
 • انجام جراحی پری آپیکال
 • جراحی قطع ریشه
 • جراحی جداسازی ریشه‌ های دندانی
 • انجام درمان ریشه برای بیماران با شرایط خاص مانند افراد کم توان ذهنی، کودکان و نوجوانان، افراد مسن، افراد باردار و ….
 • درمان و جراحی کیست دندان و ضایعات مجاور ریشه دندان‌ ها
 • مدیریت دندان هایی که به شدت دچار آسیب دیدگی شده اند
 • انجام درمان ریشه برای بیمارانی که از دندانپزشکی هراس دارند.

تعداد دندان های نیازمند عصب کشی

ممکن است در آن واحد چند دندان به دلیل آسیب دیدگی شدید نیازمند درمان ریشه باشند. هرچه تعداد دندان های نیازمند به درمان ریشه بیشتر باشد هزینه ها افزایش پیدا می کند.

چطور هزینه درمان ریشه در سال ۱۴۰۱ را کاهش دهیم؟

کاهش هزینه با بیمه

خوشبختانه برخی بیمه های پایه بخش زیادی از هزینه درمان ریشه را کاهش می دهند، همچنین بیمه های تکمیلی ممکن است تمام هزینه عصب کشی در سال ۱۴۰۱ را پرداخت کنند.

کاهش هزینه با مراجعه به دندانپزشک عمومی

همانطور که اشاره کردیم، دندانپزشکان عمومی هزینه های به مراتب کمتری برای ترمیم ریشه دندان دریافت می کنند. بنابراین به جای مراجعه به یک متخصص، می توانید جهت کاهش هزینه به دندانپزشک عمومی مراجعه کنید.

استفاده از کارت تخفیف دندانپزشکی

برخی شرکت ها با دریافت مبالغی به صورت ماهانه و یا سالانه، مقداری از هزینه های دندانپزشکی از جمله درمان ریشه را کاهش می دهند. در سال 1401 تعداد این بیمه ها بیشتر شده است.

مراجعه به مراکز دولتی

مراکز دولتی مانند دانشکده های دندانپزشکی، مراکز وابسته به جهاد دانشگاه، درمانگاه های خیریه و … هزینه های به مراتب کمتری از افراد دریافت می کنند. بنابراین یکی از روش های کاهش هزینه عصب کشی دندان در سال ۱۴۰۱ می تواند مراجعه به این مراکز باشد.

پاسخ به سوالات رایج درباره قیمت عصب کشی دندان در سال 1401

آیا دندان شیری کودکان نیز عصب کشی می شود؟

بله مانند دندان های دائمی، امکان عصب کشی یا درمان ریشه دندان های شیری نیز وجود دارد. عصب کشی دندان کودکان در مطب دندانپزشک کودکان و یا متخصص اندو انجام می شود. قبل از عصب کشی، لثه و دندان کودک بی حس می شود و هیچ دردی متوجه کودک نخواهد شد.

هزینه عصب کشی دندان کودکان چقدر است؟

بسته به نوع دندان و نحوه درمان ریشه، هزینه عصب کشی دندان کودکان می تواند بین 500 هزارتومان تا 1 میلیون تومان متغییر باشد.

این پست چقدر تونست بهت کمک کنه؟

امتیاز از راست به چپ بیشتر میشه!

میانگین امتیازات / 5. تعداد امتیازات

تا حالا کسی نظر نداده تو اولین نفر باش

ما متاسفیم که این پست براتون مفید نبوده

لطفا بهمون کمک کنید این پست رو بهتر کنیم

میشه لطفا بگی چطور میتونیم پست رو بهتر کنیم؟

یک دیدگاه درباره چیزی که خواندید بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *